Vi monterar tätskikt i trädgårdsdammar, fiskdammar och fiskodlingar.

Tätskiktet i fiskdammar och fiskodlingar är speciellt framtaget och tillverkat för fisken hälsa och miljö.