Händelseförloppet från kontakt till färdig produkt.

  • Du kontaktar oss
  • Vi går igenom objektet
  • Du får en offert.
  • Efter offertgodkännande bestäms datum för montage.
  • Vi monterar underlagsfilt.
  • Vi monterar och svetsar linern.
  • Vi förseglar överlappssvetsade skarvar med flytande folie.Linern är nu klar, du börjar fylla vatten och vi åker till nästa pool, om du inte vill ha hjälp att montera i detaljerna i poolen också såsom lampor, inlopp och skimmer (bräddavlopp). Då hjälper vi gärna till att utföra det också.